Mubot Yarışması

Gençlerin dünya ile rekabet edebilecek teknolojik seviyeye gelmesi için çalışmalara başladık. Sıradan görünen öğrencilere fırsat sunulduğunda dünya ekipleriyle rekabet etmenin hayal olmadığını artık herkes biliyor. Şimdi bunu daha gençlere bulaştırma vakti!

Başvur

 

MuBot Nedir?

Mubot, lise düzeyinde robotik kodlama ve mühendislik ilgililerinin katılabileceği bir su üstü robotu yarışmasıdır. 

Yarışmaya katılacak takımlar, DEGZ’in sağlayacağı eğitim, robot kitleri ve yönergeler doğrultusunda kendi su üstü araçlarını üretecek, otonom ve manuel yönlendirme olmak üzere 2 kategoride ve 2 farklı parkurda performansa dayalı ve kıyasıya görevlerde yarışacak!